co to jest sprawozdanie finansowe

Pozyskiwanie kontrahentów z CHIN w który sposób wyrabiać i sprowadzać towar pod własną marką. Od projektu i kosztorysu poprzez ofertę ustalenia i korespondencję handlową aż po kontrolę.

czy sprawozdanie finansowe za 2019 składa się do urzędu skarbowego


Zwroty VAT i odwrotne obciążenie. ppPodstawowym warunkiem zwrotu w terminie dni jest zapłata za pomocą rachunku za faktury z których wynikają kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji.

Zobacz więcej

jak sporządzić sprawozdanie finansowe do krs


Prawa własności intelektualnej nierzadko stanowią w najwyższym stopniu wartościowy składnik firmy. Właściwa identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie i wiedza w jaki sposób można.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie w

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia.

Kategoria: Podatki w OPS
Dodany: 2020-05-31
Komentarze: 0

foto

wspólnota mieszkaniowa bez nip i Proces tworzenia budżetu kontraktu

wspólnota mieszkaniowa bez nip i Proces tworzenia budżetu kontraktu kosztyrys. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-05-31
Komentarze: 0

foto

Samodzielny księgowy Należności długoterminowe

Samodzielny księgowy - Należności długoterminowe – pojęcie wycena prezentacja jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne.

Kategoria: Nauka księgowania
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 1

foto

W podatkach czym jest zaliczka na podatek

W podatkach czym jest zaliczka na podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i bieżących informacji z aspektu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną zasób wiedzy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania.

Kategoria: Podatek dochodowy
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Rachunkowość finansowa Operacje gospodarcze

Rachunkowość finansowa - Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, niemniej jednak niesłychanie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które w ostatnim czasie pracują w działach rachunkowości lub chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy aktywności gospodarczej, podstawy podatków.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 4 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku.

Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Monitoring wizyjny warunki

Monitoring wizyjny warunki dopuszczalności przetwarzania danych z monitoringu i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób bezpośredni wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia.

Kategoria: RODO
Dodany: 2020-05-27
Komentarze: 0

foto

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów rozdziału 2a ustawy Prawo zamówień publicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

foto

jaki wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek

jaki wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus 50 i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za przedsiębiorcę, jak i za zatrudnionych pracowników.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

foto

Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek dochodowy

Tarcza antykryzysowa i kiedy zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czyli stanu epidemii na zawieszenie.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-05-25
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Pozyskiwanie kontrahentów z CHIN - w który sposób wyrabiać i sprowadzać towar pod własną marką. Od projektu i kosztorysu, poprzez ofertę, ustalenia i korespondencję handlową aż po kontrolę produkcji i bezpieczną dostawę. Projekt Produkcja Dostawa. Umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku chińskim - Jak wyprodukować własny wyrób pod własną marką? Przygotowanie do importu.. Co sprowadzać ?. Zakup towarów gotowych oznacza to produkcja na zamówienie?. Określenie wymogów jakościowych.. Sprecyzowanie polityki cenowej.. Opłacalność importu.. Realia czasowe w imporcie.. Jak i gdzie szukać dostawców Zasady kształtowanie dobrej współpracy z Chińczykami.. Zasady formowanie dobrej współpracy z Chińczykami.. Różnice kulturowe i ich działanie na współpracę.. Chińska kultura biznesu.. Jak się zaprezentować jako wiarygodny kontrahent?. Jak się zachowywać podczas rozmów z partnerami chińskimi.. Budowanie relacji z kontrahentami.. Tematy tabu vs tematy dozwolone.. Gdzie szukać nowych kontrahentów z Chin i Hongkongu i jakże się reklamować Projekt własnego towaru - wdrażanie nowego projektu pod własna marką: własny projekt = własny produkt. gdzie zaprojektować towar ?. jak i kiedy patentować projekt ?. wdrażanie nowego projektu pod własną marką i sprawa sądowa produkcji Chiny szansą dla małych i średnich firm na rozwój. Na imporcie z Chin można dużo zarobić- pod warunkiem, że się wie jak to robić dobrze. Wszyscy importują z Chin -a najwięcej tacy giganci jakim sposobem RFN i USA ( Polska na wysokim miejscu w UE ) - ten zjawisko dodaje skrzydeł wielu polskim przedsiębiorcom, którzy uprzednio robią albo planują rozpoczęcie importu z Chin

Czytaj więcej